Sąžiningas kontrabandininkas

Aleksandrijos muitinė gavo iš Paryžiaus iš nežinomo asmens 700 frankų ir mašinėle rašytą, bet nepasirašytą laišką, kad čia sumokamas muitas už prieš 4 metus kontrabandos būdu parsivežtas iš Egipto tam tikras prekes. Sąžiningas kontrabandininkas rašo prieš 4 metus lankęsis Egipte ir nusipirkęs tokių dalykų, už kuriuos būtų tekę sumokėti išvežamąjį muitą. Anuomet jis parsivežęs tuos pirkinius per sieną be muito. Vėliau atsitiktinai sužinojęs, kad už tas prekes anuomet buvo imamas muitas. Todėl dabar siunčiąs visą priderėjusią muito sumą ir dar nuošimčius už 4 metus. Sąžinės graužimas privertęs jį taip pasielgti (L. A. 1938, 97).

Vienos minutės užtenka nusistebėti. Ištisas šimtmetis reikalingas tam, kad galima būtų padaryti stebėtinų dalykų (Helvetius).

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
El.paštas