Milijonas gyvena iš futbolo

Anglija – futbolo kraštas. Kiekvieną šeštadienį apie 700 000 žiūrovų atsilanko į Anglijos futbolo aikštes. Tie 700 000 sporto mėgėjų sumoka į klubo kasas apie 50 000 svarų sterlingų. Per metus iš futbolo rungtynių surenkama 2.250.000 svarų sterlingų (apie 67 milijonus litų). Iš tos sumos valdžia mokesčių pasiima 450.000 sv. sterlingų (13, 5 mil. litų). Londone požeminių geležinkelių lankytojai prie didžiųjų futbolo aikščių įtaisė specialias stotis, ir rungtynių dienomis į ten kursuoja (važinėja) keliasdešimt specialių traukinių, kurie veža į aikštes skubančius žiūrovus. Iš avalynės fabrikų paskelbtos statistikos pasirodė, kad apie 50 000 darbininkų dirba specialiai futbolininkams batus. Čia pridėjus dar pardavėjus, skaičius gerokai padidės. Ir daugelis Anglijos futbolo klubų paskelbė savo kelionių statistiką (žinias). Pav., Portsmouthas, vykdamas į futbolo rungtynes, per metus padarė 16.000 km, Chelsca ir Brentiordas po 12.000 km, Sunderlandas 13.000 km, Plymouthas Argile net 20.000 km (1936 metais). Garsiausias Anglijos futbolininkas yra Alex Jamesas, didelės sporto sankrovos ir kavinės Londone dalininkas. Jis yra techniškuoju patarėju didelio biuro „Football – pools“, kuris surenka iš lažybininkų pinigus, ir už tai gauna kasmet 10 000 sv. sterl. (300 000 litų). Įvairūs futbolo biurai įnašų kas savaitę surenka apie 500 000 sv. sterl., kuriuos sudeda visi dalyvaujantieji futbolo rungtynių rezultatų spėjimuose. Kas atspėja futbolo rungtynių rezultatus (reikia atspėti ir įvarčių santykį) gauna pagal įneštą sumą ir premiją. Pav., 1937 metais vienas Cardifo geležinkelietis, įnešęs 1 pensą (12 centų), už teisingą rezultatų atspėjimą gavo 30 000 sv. sterl. (900 000 litų). Kiekvienas iš Anglijoje esančių septynių didelių futbolo klubų kas savaitę savo klientams išsiunčia apie 3 mil. Biuletenių. Prieš Kalėdas atsakymų ateina po 16 – 18 mil. kas savaitę. Kiek iš to uždirbo Anglijos paštas! Apskritai, žinovai yra suskaičiavę, kad Anglijoje iš futbolo sau duoną pelno apie 300 000 žmonių. Pridėjus jų šeimas, gausime, kad milijonas anglų gyvena iš futbolo (XX, 1937, 200).

Būti laimingam – reiškia mokėti surasti gerą progą ir ją išnaudoti (O.S. Marden, Kelias į pasisekimą, 1937, 136).

Facebook
LinkedIn
Pinterest
El.paštas