Pastatė bažnyčią per vieną naktį

Didelį heroiškumą (didvyriškumą) žemaitkiemiečiai (Ukmergės ap.) parodė rusų priespaudos laikais, kai sudegus jų bažnyčiai, jie, nesitikėdami iš gubernatoriaus leidimo naujai bažnyčiai statyti (rusai manė bažnyčios vietoje pastatyti cerkvę) – staiga per vieną naktį suvežė lentas, rąstus ir pastatė, sukalė nors ir menką bažnytėlę. Rusai nebedrįso jos, žmonių saugomos, griauti (Aukštaičių žemė, 1937, 17). – Meilė nepasiduoda nei pinigui, nei turtui, nei garbei, nei nusiminimui; ji lieka savarankiška, gimsta laisvai, savaime ir dovanai įgyjama (Artisfenas).

Taip atrodo Žemaitkiemio Šv. Kazimiero bažnyčia dabar
Facebook
LinkedIn
Pinterest
El.paštas