Bažnyčia iš koralų

Prancūzijos valdomoje Afrikos dalyje Mahejos mieste yra iš koralų pastatyta vienintelė tokia bažnyčia pasaulyje (XX, 1937, 133).

Pirmieji krikščionys eidavo į bažnyčią, kaipo į didžio karaliaus rūmus, kur angelai tarnauja, dangus atsiveria, Kristus sėdi soste (Šv. Jonas Auksaburnis).

Facebook
LinkedIn
Pinterest
El.paštas