Knyga parašyta per 5 minutes

Vyskupas Dupanloup rašo, kad kancleris d‘ Aquesseau kartą prasitaręs: „Savo knygas aš esu parašęs per tas 5 minutes, kurias mano žmona kasdien vėlindavosi į stalą“. – Šv. Augustinas sako: „Nori būti didelis? Pradėk nuo mažmožių“. – Išganytojas, pavalgydinęs minią dykumoje, liepė surinkti likučius. Tai buvo tik plutelės ir trupiniai, tačiau jų parinko septynias pintines. – Pasakojama, kad sykį paklausta senovės graikų galvotojo Talio (Thales), kas šiame pasaulyje išmintingiausias. Jis atsakęs, kad tai esąs laikas, nes jis visko išmokąs, viską ištiriąs, viską išrandąs. – Šv. Bernardinas Sienietis: laikas yra tiek pat vertas, kiek pats V. Dievas (Serm. 18, IV, 1). Tinkamai naudodamies laiku, mes nusipelnome per amžius regėti V. Dievą. – Seneka: Niekas negalės sugrąžinti tau praėjusių metų ir dienų (De brev. Vit. C. 9). – Vienas senovės rašytojas kalba: Aš verkiau pražudytųjų turtų, bet dar labiau prarasto laiko. Turtus gali sugrąžinti karalius, bet laiko – niekas, o niekas. – Kiek kaštuoja laikas? Dvidešimt minučių dvyliką milijonų dolerių! – Taip? – Taip! Tarp Niujorko ir Bufalo einąs traukinys pirmiau turėjo aplenkti Tuckhannocko slėnį. Vėliau amerikiečiai nutiesė geležinkelį tiesiog, ir tas jiems kaštavo 12 milijonų dolerių, o važiavimas sutrumpėjo tik 20 minučių. Taigi už 20 min. jie užmokėjo 12 mil. dolerių.

Facebook
LinkedIn
Pinterest
El.paštas