Gausiausia sapnų gaudyklių paroda

Gausiausią sapnų gaudyklių parodą, kurią sudaro 426 eksponatai, surengė  Kauno lopšelio – darželio „Pasaka“ bendruomenė 2023 m. gegužės 19 d.

Sapnų gaudyklės buvo gaminamos iš antrinių žaliavų ir pačių įvairiausių gamtinių medžiagų. Kaip informavo lopšelio – darželio ,,Pasaka“ atstovė Lina Tumosienė, jų ugdymo įstaigos ugdymo procese aktyviai taikoma STEAM metodika, paremta kūrybiškumo skatinimu. Na, o mintis visiems kartu gaminti sapnų ir svajonių gaudykles kilo drauge su vaikais eksperimentuojant įvairių veiklų metu. Gausiausia sapnų gaudyklių ekspozicija – bendras vaikučių, jų tėvelių ir pedagogų kūrybinis darbas ir puikus pavyzdys, kaip galime kurti, puoštis iš to, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo atgyvenę ir nereikšminga.

Paroda. Lietuvos rekordas

Lina Tumosienė, lopšelio-darželio ,,Pasaka” atstovė – plačiau apie sumanymą siekti rekordo.
Kiekvienais metais gegužės mėnesį yra minima Tarptautinė Šeimos diena. Džiaugiamės mūsų įstaigoje jau dešimtmetį skaičiuojančia tradicija, kai pražydus gražiausiems gegužės žiedams sukviečiama visa mūsų bendruomenė į 

pavasarišką ir jaukią Šeimos šventės popietę. Bendrystės jausmas, pokalbiai prie arbatos, įtraukiančios veiklos vienija ir stiprina bendruomenės narius. Tai pats gražiausias pavyzdys augantiems mūsų mažiesiems.

Džiaugiamės ypatingai aktyvia ir inovatyvia „Pasakos“ bendruomene, kuri šiais metais entuziastingai įsitraukė į bendrą projektą „Didžiausia sapnų ir svajonių gaudyklių ekspozicija“. Mūsų ugdymo įstaigoje, ugdymo procese, aktyviai taikoma STEAM metodika. Tai metodas paremtas vaikų kūrybiškumo skatinimu. Kūrybinga, bendruomenę vienijanti idėja, kurti sapnų – svajonių gaudykles, kilo su vaikais eksperimentuojant veiklų metu. Pasiūlymui, bendrai kūrybai, siekiant ir fiksuojant Lietuvos rekordo „Didžiausia sapnų ir svajonių gaudyklių ekspozicija“ su malonumu pritarė įstaigos bendruomenė. Ugdytiniai, pedagogai ir tėveliai aktyviai, iš antrinių žaliavų, kūrė spalvingas, vaikyste, svajonėmis, gražiausiais linkėjimais apipintas gaudykles. Atliepdami „Darnios mokyklos” principus gaudykles gaminome iš antrinių žaliavų ir gamtos išteklių. Bendras kūrybinis darbas vaikams puikus pavyzdys kaip galime kurti, puoštis iš to, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo atgyvenę ir nereikšminga.

Lopšelyje – darželyje „Pasaka” ypatingas dėmesys skiriamas socialiniam emociniam ugdymui. Įstaigoje  kuriama ugdymo aplinka, grįsta teigiamais tarpusavio santykiais, pagarba ir pasitikėjimu.  Per savęs pažinimą ugdomas pasitikėjimas pačiais savimi, geranoriškumas ir empatija. Kurdami svajonių ir sapnų gaudykles vaikai turėjo aiškų tikslą – savo rūpesčiu ir meile alsuojančius darbelius dovanoti tiems, kam šiandien ypatingai stinga globos, artimų rankų ar įsipildančių svajonių..

Didžiuojamės bendrystės rezultatu, dėkojame ir tikimės, kad mūsų mažieji užaugs kūrybiški, gamtą ir žmogų mylintys žmonės.

Facebook
LinkedIn
Pinterest
El.paštas